En mix av svensk struktur och internationell talang

En mix av svensk struktur och internationell talang

Indpro är grundat utifrån en vision om att hjälpa företag att få tillgång till IT-kompetens och samtidigt skapa nya jobb med bra arbetsvillkor.

Vår viktigaste tillgång är engagerade medarbetare

Vi är stolta över våra medarbetare. Självklart över deras kompetens men också över deras engagemang. Vi är glada över att många väljer att stanna länge hos oss

Vår viktigaste tillgång är engagerade medarbetare
Vår modell för effektivt samarbete över gränser

Vår modell för effektivt samarbete över gränser

Vi har samlat våra erfarenheter i en modell för effektiv IT-utveckling. Den bygger på all den kunskap vi samlat på oss genom åren, och gör det enkelt för oss, och er, att komma igång snabbt med nya uppdrag och samarbeten.